Eileen Natuzzi

  • Eileen Natuzzi

    Eileen Natuzzi är en pensionerad akut traumakirurg, epidemiolog och före detta utredare av covid-utbrott inom folkhälsan.


Håll dig informerad med Brownstone Institute