Hans Koppies

  • Hans Koppies

    Hans Koppies har genomgått Akademin för Idrottspedagogik (ALO). Han studerade sedan Pedagogical Sciences vid VU-universitetet i Amsterdam, med specialisering på Ortopedagogics: Families in Psychosocial Difficulties. Han har arbetat som stödpedagog på olika institutioner inom ungdomsvård och specialpedagogik. Han skriver om uppväxt och barnuppfostran, föräldraskap och rådgivning i artiklar och essäer i tidningar och tidskrifter.


Håll dig informerad med Brownstone Institute