Gerard Bradley

  • Gerard Bradley

    Gerard V. Bradley är professor i juridik vid University of Notre Dame, där han undervisar i juridisk etik och konstitutionell lag. Vid Notre Dame leder han (tillsammans med John Finnis) Natural Law Institute och medredigerar The American Journal of Jurisprudence, ett internationellt forum för rättsfilosofi. Bradley har varit gäststipendiat vid Hoover Institution vid Stanford University och senior stipendiat vid Witherspoon Institute i Princeton, NJ. Han har varit president för Fellowship of Catholic Scholars i många år.


Håll dig informerad med Brownstone Institute